Fastighetsskötsel

Tryggt – Rent - Funktionellt

Fastighetsservice
Vi utför löpande och förebyggande underhåll av eran fastighet. Genom kontinuerliga besök med välutbildad och engagerad personal kan vi förebygga fel innan dom uppstår.

Städservice
Bra städning ger ett gott intryck samt god trivsel, boende blir glada när dom kommer hem.

Yttre miljö
IKAB sköter eran utsida enligt överenskommelse. En välskött grönyta samt hårdytor och rabatter ökar både trivsel samt värde.

Fastighetsförvaltning
Genom förebyggande arbete såsom besiktning samt underhållsplan som tillsammans med styrelsen blir ett verktyg för välskötta fastigheter och höga värde med god ekonomi.

Anbudsförfrågan
När det är dags att utföra planerat underhåll kan vi vara behjälpliga med offertförfrågan. Vi ser efter både pris – kvalitet – utförande – utförande tid - information

Snöröjning
Vi erbjuder möjlighet till snöröjning och halkbekämpning under 5 månader Nov – Mars