Ekonomitjänster

Underhållsplan
Utför besiktning av fastighet. Tar fram underhållsplan med prognoser och nyckeltal.

Offertförfrågan
Med hög kvalitet och låga marknadspriser tar vi in offertpriser samt utvärdering.

Kostnadskalkyler
Som grund för att underlätta styrelsen och fastighetsägarens beslut.

Rådgivning
För framtida besparingar och trivsel

Ger möjligheter för investeringar